__

Vizyon

Kendini sürekli yenileyerek, ulaşımda müşteri memnuniyetini sağlamak, personel ve öğrenci servisinde öncü firma konumunda olmaktır.